Chung cu A1CT2 tay Nam Linh dam | Chung cu B1B2 CT2 tay Nam Linh dam | Chung cu D2CT2 Tay Nam Linh dam | Chung cu VP2VP4 ban dao linh dam | Chung cu hud3 nguyen duc canh | Chung cu New Skyline Van quan

Trang chủ Nội qui và nghi thức

Nội quy và Nghi thức

Thứ sáu, 29 Tháng 7 2016 10:09 PDF. In Email

Aikido Phú ThọNội Quy áp dụng tại Aikido Phú Thọ.

 

 

Đọc thêm...
 
Thứ sáu, 29 Tháng 7 2016 08:00 PDF. In Email

Aikido Phú ThọNghi thức áp dụng tại Aikido Phú Thọ.

 

 

Đọc thêm...